Logo Politic.nl
Politic.nl : Organiseren, communicatie en presentatie
 

Politic.NL verzorgt de communicatie, organisatie en presentatie van uw activiteiten.

InformatieCasesReferentiesProducten

Communicatie

 

 

 

Onder communicatie verstaan wij het formuleren van uw boodschap of doel. Communiceren is het op de juiste manier overbrengen daarvan aan het door u gewenste publiek en met de juiste dosering. Wij staan voor een creatieve soberheid en een zorgvuldige voorbereiding van uw wensen. Soms is dit in een continue samenwerking, maar vaak op afstand en ad-hoc.

Uitgangspunt is draagkracht

Een goede communicatie is de basis om de kloof tussen politiek en burger te overbruggen. Politic•NL biedt

daarbij de juiste adviezen en professionele ondersteuning. O m draagkracht te creëren zijn drie elementen van belang:

  1. kennisniveau       : kennis van een zaak bij de doelgroep vergroten

  2. houdingsniveau   : de doelgroep laten komen tot aanvaarding, c.q. waardebepaling van een zaak

  3. gedragsniveau    : het komen tot participatie van de doelgroep 

Politic•NL vertaalt uw doelstellingen aansprekend naar de door u gewenste publieksgroepen.

Communicatie Politiek/Burger

Communicatie tussen overheid en burger, daar ligt nog een grote kloof te overbruggen. Politic•NL is gespecialiseerd in het samenbrengen van mensen waarbij onze doelstelling die van u kan ondersteunen en/of versterken.

Als politicus of uitvoerder wilt u het vertrouwen winnen van de burger en geloofwaardigheid verkrijgen door een open kennisuitwisseling waar dat kan. Want alleen zo wordt steun voor uw doelstelling gemaximaliseerd. Politic•NL belicht zowel de positieve- als negatieve aspecten, zodat een ieder fair zijn eigen mening kan vormen, uitdragen en uitwisselne om beter te komen tot vaak complexe besluitvorming.

Communicatie Politiek/Bedrijfsleven

De politiek is gebaat bij een goede communicatie met externe publieksgroepen en de media. Een niet te onderschatten element is daarbij het verwoorden van doelstellingen in begrijpelijke taal naar buiten toe. Soms Jip en Janneke, soms zeker niet.

Politic.NL biedt u de expertise om uw doelstellingen te ‘vertalen’ naar een aansprekende tekst en deze bij de doelgroep te "brengen".

Interne/externe Communicatie

Communicatie tussen bestuurders en bestuurden, zowel intern als extern, is van wezenlijk belang om doelstellingen te bereiken. Dat geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar zeker ook voor "de politiek".

Politic•NL is gespecialiseerd in het samenbrengen van mensen die uw doelstelling kunnen ondersteunen en/of versterken en ook in het betrekken van criticasters als daarvoor de ruimte bestaat. U heeft de steun van uw medewerkers nodig, want alleen dan kunnen zij uw ambassadeurs naar buiten zijn. Politic.nl kan betrouwbare medewerkers voor u rekruteren, maar ook conflicten met huidige medewerkers oplossen. Een goede externe communicatie wordt tenslotte gedragen door een werkelijke interne communicatie!

 

Handige links
 

Communiceren

Public Affairs

Public Relations

Strategische Communicatie

Politic(s)


Gastsprekers

PolitiekeVernieuwing•NL

 


Programma
 

Café Politiek

Radio Politiek

 RadioPolitiek.nl

Politic.nl | Postbus 222
3740 AE Baarn | T 035-5238181
E-mail | www.politic.nl
         Colofon | Zie www.keyservice.nl
     Vacatures | Aanmelden nieuwsbrief
     All Rights Reserved © 2005 Keyservice B.V. Disclaimer | Algemene Voorwaarden