Logo Politic.nl
Politic.nl : Organiseren, communicatie en presentatie
 

Politic.NL verzorgt de communicatie, organisatie en presentatie van uw activiteiten.

InformatieCasesReferentiesProducten

Communiceren

 

 

Communiceren is het op de juiste manier overbrengen van uw boodschap of doel aan het door u gewenste publiek met de juiste dosering.

 

Communiceren is op vele manieren mogelijk:

  • verbaal: waar, in welke setting en de publieksgroep spelen een rol in het welslagen bij verbale communicatie evenals de bewoordingen die worden gebruikt;

  • non-verbaal: geschreven tekst moet geen vraagtekens oproepen, maar juist duidelijkheid verschaffen;

  • per ingezonden stuk (krant, weekblad): hoe deze wordt ontvangen is afhankelijk van het kennisniveau, interesse en moment dat de ontvanger het leest.
  • per digitale nieuwsbrief: geïnteresseerden die zich hebben aangemeld worden als gedefinieerde doelgroep op de hoogte gehouden van actuele zaken;
  • per website: een steeds belangrijker onderdeel van het communicatieproces. Het is slechts van één enkele persoon en vergelijkingen zijn niet mogelijk. Door profilering met anderen worden standpunten duidelijker en het bereik vele malen groter;
  • via reclameboodschappen: de ontvangers zijn inmiddels murw van reclame en het is slechts bedoeld naamsbekendheid te verwerven;
  • via radio: bij radio is de boodschapper afhankelijk van de journalist die het interview afneemt. Dat heeft niet altijd het gewenste resultaat en woorden kunnen verkeerd worden uitgelegd;
  • via televisie: een direct medium dat slechts een momentopname is. Men is het vergeten zodra een nieuw item op de beeldbuis verschijnt.

Voor een goede communicatie is het nodig een afweging te maken welke (communicatie) middelen ingezet zouden moeten worden om optimaal resultaat te behalen van het communicatiemoment.

Uitgangspunt

Een goede communicatie is de basis om de kloof tussen politiek en burger te overbruggen, Politic•NL biedt daarbij de juiste adviezen en professionele ondersteuning.


Handige links
 

Nieuwsbrief!

Communicatie


Gastsprekers

PolitiekeVernieuwing•NL


Programma
 

Café Politiek

Radio Politiek

 RadioPolitiek.nl

Politic.nl | Postbus 222
3740 AE Baarn | T 035-5238181
E-mail | www.politic.nl
         Colofon | Zie www.keyservice.nl
     Vacatures | Aanmelden nieuwsbrief
     All Rights Reserved © 2005 Keyservice B.V. Disclaimer | Algemene Voorwaarden