Logo Politic.nl
Politic.nl : Organiseren, communicatie en presentatie
 

Politic.NL verzorgt de communicatie, organisatie en presentatie van uw activiteiten.

InformatieCasesReferentiesProducten

Presentatie

 

 

 

Onder presentatie verstaat Politic•NL:

  • presentatie van personen;
  • presentatie van de content van bijeenkomsten;
  • presentatie van uw boodschap op folders, flyers, posters, en
  • presentatie, de vorm en setting waarin een presentatie wordt gehouden.

Personen

Met de presentatie van personen richten wij ons op de versterking van de persoonlijkheid vanuit de eigen kracht en het positioneren van haar of hem binnen het politieke krachtenveld. Dat gebeurt op basis van analyse.

Doelgroep

Het communiceren met anderen -waaronder uw doelgroep- zien wij vanuit een 3-dimensionaal perspectief. Vanuit de ontvanger van de boodschap gezien betekent dat: lezen, luisteren en zien. Naar presentatie vertaald wordt gericht op:

  • hoe de boodschap wordt verteld en uitgesproken;
  • hoe de boodschap in begrijpelijke woorden wordt vertaald;
  • hoe en in welke vorm de geschreven boodschap wordt gepresenteerd.

Inhoud en Vorm

De ervaring leert dat teksten voor velen niet leesbaar zijn. Lettertype te klein, kleur van de letter steekt onvoldoende af tegen de achtergrondkleur, document te druk hetgeen afleidt van de inhoud van de tekst... Neem als voorbeeld een willekeurige menukaart van een restaurant, een hotelfolder of programmaboekje voor een toneelstuk. Ziet er aantrekkelijk uit, maar de inhoud is vrij onleesbaar. Neem de campagnefolders van politieke partijen. Ze zien er meestal ‘gelikt’ uit qua kleurstelling, afbeeldingen en lay-out. En men wil over het algemeen teveel tekst kwijt, maar de ruimte is beperkt, en dat betekent dat het ten koste gaat van de lettergrootte.

Het 3-dimensionaal communiceren vanuit de boodschapper is: schrijven, spreken en presenteren.

  • hoe wordt het schrijven van de boodschap gepresenteerd;
  • hoe wordt de boodschap verbaal gebracht;
  • hoe presenteert de boodschapper zich tijdens zijn redevoering.

Al deze presentatie elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om een succesvolle communicatie van uw boodschap tot stand te brengen. Politic•NL heeft ruime ervaring op deze terreinen en begeleidt uw presentatie(s) achter en voor de schermen.

 

Handige links
 

Presenteren

 


Gastsprekers

PolitiekeVernieuwing•NL


Programma
 

Café Politiek

Radio PolitiekRadioPolitiek.nl

Politic.nl | Postbus 222
3740 AE Baarn | T 035-5238181
E-mail | www.politic.nl
         Colofon | Zie www.keyservice.nl
     Vacatures | Aanmelden nieuwsbrief
     All Rights Reserved © 2005 Keyservice B.V. Disclaimer | Algemene Voorwaarden