Logo Politic.nl
Politic.nl : Organiseren, communicatie en presentatie
 

Politic.NL verzorgt de communicatie, organisatie en presentatie van uw activiteiten.

InformatieCasesReferentiesProducten

Presenteren

 

 

 

 

Onder presenteren verstaat Politic•NL:

 • presenteren van personen;
 • presenteren van spreekbeurten;
 • presenteren van uw boodschap op folders, flyers, posters, en dergelijke, en
 • presenteren, de setting waar een presentatie wordt gehouden.

Maar ook:

 • het presenteren van programma’s voor radio;
 • het presenteren van programma’s ten behoeve van website en mogelijk televisie;
 • het presenteren en leiden van debatten;
 • het presenteren/introduceren van een politicus;
 • het presenteren van subsidieaanvragen, en
 • het presenteren van campagnes en nog veel meer.

Met de presentatie van personen denken wij met name aan hoe persoonlijkheden te versterken en positioneren binnen het politieke krachtenveld. Dat gebeurt op basis van analyse.

De presentatie beïnvloed in grote mate hoe de boodschap wordt ontvangen. Wij zien dat 3-dimensionaal. Vanuit de ontvanger gezien betekent dat: luisteren, lezen en zien.

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

 • hoe wordt de boodschap verteld/uitgesproken;
 • hoe wordt de boodschap in begrijpelijke woorden vertaald, en
 • hoe en in welke vorm wordt de geschreven boodschap gepresenteerd.

De ervaring leert dat teksten voor velen niet leesbaar zijn. Lettertype te klein, kleur van de letter steekt onvoldoende af tegen de achtergrondkleur, document te druk wat afleidt van de inhoud van de tekst. Neem als voorbeeld een willekeurige menukaart van een restaurant, een hotelfolder of programmaboekje voor een toneelstuk. Het ziet er aantrekkelijk uit, maar de inhoud is onleesbaar.

Neem de campagnefolders van politieke partijen. Ze zien er meestal ‘gelikt’ uit qua kleurstelling, afbeeldingen en lay-out. Men wil over het algemeen teveel tekst kwijt, maar de ruimte is beperkt.

Dat betekent dat het ten koste gaat van de lettergrootte en dus leesbaarheid.

Het 3-dimensionaal presenteren vanuit de boodschapper is: schrijven, spreken en presenteren.

 • hoe wordt het schrijven van de boodschap gepresenteerd;
 • hoe wordt de boodschap verbaal gebracht, en
 • hoe presenteert de boodschapper zich tijdens zijn redevoering.

Al deze presentatieelementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om op succesvolle wijze een boodschap over te brengen. Politic•NL heeft ruime ervaring met presenteren en geeft uw boodschap in al deze facetten professioneel vorm en onhoud.

 

Handige links
 

Presentatie

Adverteren


Gastsprekers

PolitiekeVernieuwing•NL


Programma
 

Café Politiek

Radio PolitiekRadioPolitiek.nl

Politic.nl | Postbus 222
3740 AE Baarn | T 035-5238181
E-mail | www.politic.nl
         Colofon | Zie www.keyservice.nl
     Vacatures | Aanmelden nieuwsbrief
     All Rights Reserved © 2005 Keyservice B.V. Disclaimer | Algemene Voorwaarden